Vi er en gruppe professionelle fuld- og deltids scenekunstnere, som har arbejdet sammen siden 1999. P.t. er den kunstneriske leder Jens Bäckvall.

Vi arbejder mest med interaktion med og manipulation af publikum, i intime én-til-én scenarier. Enten i det offentlige rum eller i dertil designede installationer.

Oftest har vores værker en socialpolitisk agenda, og de arbejder altid med forskellige aspekter af kommunikation eller existentialisme og ritualer.

Vi arbejder også med fysisk teater og dans, og vi har skabt adskillige danseteater forestillinger.

Vi har optrådt i Danmark, Sverige, USA, Frankrig, Rumænien, Finland, Færøerne, Tyskland, Irland og Skotland.

Noget grundlæggende om vores syn på interaktivt teater:

Interaktivt teater er en teaterform hvori publikum oplever et personligt møde, og en verbal eller nonverbal dialog, med en eller flere skuespillere. I dette har de mulighed for at påvirke forløbet via sine handlinger.

En interaktiv skuespillers opgave er at aflæse det publikum de møder, eksempelvis ved at betragte holdning, humør og måden at føre sig frem på. Ud fra dette tilpasser skuespilleren sin væremåde for at opnå den bedst mulige kontakt, og dermed åbne op for dialog. Den direkte, interaktiv kontakt med publikum kan åbne dem for nye oplevelser, og vække deres sanser og tanker på en måde som vi mener konventionel scenekunst ikke altid formår at gøre.

Vores målsætning er at give vores publikum en oplevelse og en efterfølgende refleksion, som de forhåbentlig kan føre med sig ud i livet og samfundet. Vi vil give dem yderligere måder at anskue livet på.

For at muliggøre denne form for konstruktiv refleksion, er det vigtigt at forestillingen er tilgængelig for alle, uafhængig af kultur, religion og social status, da intentionen aldrig er at påtvinge nogen vores personlige eller politiske holdninger. Vi ønsker derimod at åbne for egne tanker og refleksioner.

Interactive labyrinths

I en interaktiv labyrint er scenografien opbygget som en serie af rum-installationer. Publikum guides ind i det første rum og skal herfra finde sin egen vej gennem et forløb, hvor ca. halvdelen af rummene er beboede af aktører som hver især giver publikum en personlig oplevelse, gennem det møde der opstår de to imellem. På denne måde sætter hvert publikum sit præg, og er med til at gøre forestillingen til et levende forum.

For at give publikum mulighed for at reflektere og genfinde sig selv, er cirka halvdelen af rummene i forløbet ubeboede, og indeholder tankevækkende installationer.

Det sidste rum i en labyrint kalder vi for
refleksions-zonen, et sted hvor publikum kan snakke med hinanden og med en ansvarlig fra gruppen, få en kop te og skrive i en gæstebog. Hvis de venter til forestillingen er slut, kan de få en snak med skuespillerne om deres oplevelser.

Atomic City i New York 2008

Those Who are Bound på Roskilde Festival 2011

The Institute of Parallel Science, Hangö Teaterträff, Finland 2011

the art of interacting & manipulating Terra_Nova.html
about Terra Novaabout_EN.html
performancesperformances_EN.html
current workcurrent_EN.html
contactcontact.html
Click here for ENGLISHabout_EN.html